AgencyImage

This umbrella membership organisation in Wales supports and provides national representation for third sector specialist services working to end domestic abuse, sexual violence and other forms of violence against women. Media & External Relations Officer NJC Scale SO1 £25,591 - £27,668 per annum pro rata 30 hours per week | Permanent contract | Cardiff You will be an exceptional communicator seeking a varied, dynamic role as part of our Public Affairs team, raising public awareness of the extent and nature of violence against women, how to prevent it, and the needs of survivors. This post will play an active role in the development and delivery of a communications strategy that promotes the mission, role, profile, services of the organisation and their members and their campaign and policy priorities. They value diversity and are committed to promoting equality and encourage applications from women from all backgrounds and communities and particularly welcome applications from Black and minority communities and other under-represented groups. Closing date: 12 noon Thursday 7th December 2017 Interview date: Tuesday 19th December 2017 Cymorth i Ferched Cymru yw'r corff ymbarél cenedlaethol yng Nghymru i aelodau sy'n cefnogi ac yn darparu cynrychiolaeth genedlaethol i wasanaethau arbenigol yn y trydydd sector sy'n gweithio i ddileu cam-drin domestig, trais rhywiol a mathau eraill o drais yn erbyn menywod. Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Allanol Graddfa SO1 £25,591 - £27, awr yr wythnos | Contract parhaol | Caerdydd Byddwch yn gyfathrebwr eithriadol sy'n ceisio rôl amrywiol, ddynamig fel rhan o'n tîm Materion Cyhoeddus, gan godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o raddfa a natur trais yn erbyn menywod, anghenion goroeswyr a sut i'w atal. Bydd y swydd yn chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu a chyflenwi strategaeth cyfathrebu sy'n hybu cenhadaeth, rôl, proffil, gwasanaethau Cymorth i Ferched Cymru ac sy'n cyflawni ar flaenoriaethau ymgyrchu a pholisi aelodau a Cymorth i Ferched Cymru. Mae'r swydd hon ar agor i fenywod yn unig dan Atodlen 9, Rhan 1 Deddf Cydraddoldeb 1. Rydym ni'n rhoi gwerth ar amrywiaeth ac yn ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb. Rydym yn annog ac yn croesawu ceisiadau gan fenywod o bob cefndir a chymuned ac yn croesawu'n arbennig geisiadau o blith cymunedau du a lleiafrifol ethnig a grwpiau eraill a dangynrychiolir. Dyddiad cau: hanner dydd, dydd Iau 7 Rhagfyr 2017 Dyddiadau cyfweld: Swyddog Cyfryngau a Chysylltiadau Allanol: Mawrth 19 Rhagfyr 2017

Apply for this job

If you believe that you have the required skills for this job, then go ahead and click the apply button below.

Share this job

Apply for this job

If you believe that you have the required skills for this job, then go ahead and click the apply button below.